Västerbotten, Finland

Nummer 10 på kartan markerar den del av nuvarande Finland som har tillhört Västerbotten. De yttre gränserna visar Finlands utsträckning 1812–1920.
Sveriges landskap fram till 1809.

Västerbotten (finska: Länsipohja eller Länsi-Pohja) är ett område i nordvästra Finland. Det är den del av det ursprungliga landskapet Västerbotten i dåvarande Sverige som kom att ligga på den finska sidan av gränsen efter delningen av Sverige enligt freden i Fredrikshamn år 1809. Senare har Västerbotten på den svenska sidan delats upp i Västerbotten och Norrbotten.

Gränsen mellan de historiska landskapen Västerbotten och Österbotten gick närmast kusten i Kaakama älv mellan Torne och Kemi älvar, och följde längre norrut ungefär vattendelaren mellan de senare älvarna, medan den nya (och alltjämt gällande) riksgränsen fick gå i Torne älv. Västerbotten i Finland är så att säga östbanken av Torne älv.

Området räknas idag till det finländska landskapet Lappland. Det utgör även den östra delen av Tornedalen.

I området ligger kommunerna:

Det finska namnet på Västerbotten, Länsipohja, har gett namn åt ett sjukvårdsdistrikt som omfattar Torneå, Övertorneå, Kemi, Keminmaa, Simo och Tervola.

Se även