Svenska generalguvernörer

Svenska besittningar

Sveriges historia

Redigera

Generalguvernörer över Finland

 • 1594-? Clas Eriksson Fleming (1530-1597)
 • 1623-1631 Nils Turesson Bielke
 • 1631-1634 Gabriel Bengtsson (Oxenstierna)
 • 1637-1641 Per Brahe d.y.
 • 1648-1654 Per Brahe d.y.
 • 1657-1658 Gustaf Evertsson Horn
 • 1664-1669 Herman Fleming
 • 1710-1712 Karl von Nieroth

Generalguvernörer i Skånska generalguvernementet

 • 1658-1664 Gustaf Otto Stenbock (1614-1685), Skåne, Blekinge och Halland (inklusive Bornholm 1658-1660)
 • 1664-1669 Gustaf Persson Banér (1618-1689), Skåne, Blekinge och Halland

Generalguvernörer i Västsverige

Guvernörer och generalguvernörer över Ingermanland

Ståthållare i Narva

Guvernörer över Narva, Ivangorod, Jama, Koporje och Nöteborg

Generalguvernörer över Ingermanland och Livland

Generalguvernörer över Ingermanland och Kexholms län

Guvernörer över Ingermanland

 • 1681-1682 Martin Schultz (von Ascheraden); Hade titeln guvernör, men adresserades som generalen och guvernören

Generalguvernörer över Ingermanland

Guvernörer och generalguvernörer över hertigdömet Estland

Guvernörer över hertigdömet Estland 1561–1674

Generalguvernörer över hertigdömet Estland 1674–1710

Generalguvernörer över Livland

Guvernörer och generalguvernörer över Kurland, Pilten och Semgallen

Generalguvernörer över Preussen

Generalguvernörer över Pommern

Generalguvernörer över Bremen-Verden

Generalguvernörer över Pfalz-Zweibrücken

Se även