Storfinland

Utanför Finland enligt 1920 års och 1947 års gränser ligger Estland och Ingermanland (mörkblått), Östkarelen (blågrått) och Kolahalvön (lila), Finnmarken (grönt) samt Tornedalen (violett)
Den Karelska dagordern.[1] Mannerheims manuskript (på finska) till dagordern 1941-07-11, med hans rättelser.

Storfinland (finska: Suur-Suomi) var under 1800-talet och tidigt 1900-tal en tänkt stat som eftersträvades av vissa nationalister i Finland[2], till exempel Akademiska Karelen-Sällskapet, före och under andra världskriget. Den vision man då hade var att Finland inom sina gränser skulle rymma många av de östersjöfinska folk som då levde och ännu lever i ryska Karelen och Ingermanland. Förutom Östkarelen fanns även vissa visioner på att införliva Kolahalvön.[3] En ibland upprepad tes var "Storfinland till Ural".

Drömmen om Storfinland närdes av uttalanden som gjordes i Mannerheims dagorder inför fortsättningskriget (och i andra politiska uttalanden på hög nivå i republiken):

"....under frihetskriget år 1918, gav jag Finlands folk på ömse sidor av om vår östra gräns löftet att inte sticka in mitt svärd i slidan förrän Finland och Fjärrkarelen voro fria, Jag svor denna ed i den finska bondearméns namn, dess tappra män, och offerviljan hos Finlands kvinnor. I 23 år har Fjärrkarelen bidat infriandet av detta löfte och över 1 år har det Karelen, som frånryckts från oss efter vårt ärorika vinterkrig legat i väntan på ljusningen av vårdag......Karelen reser sig.. I edra leder marscherar dess egna bataljoner. Ett fritt Karelen och stort Finland stiger fram för våra blickar ur mäktiga världshistoriska händelsernas svall......"[4]

Se även

Källor

Fotnoter

  1. ^ ”Den Karelska dagordern”. DELEGATIONEN FÖR MANNERHEIM-INTERNETPROJEKT. http://www.mannerheim.fi/10_ylip/r_mtuppi.htm. Läst 4 december 2021. 
  2. ^ ”Stor-FInland”. Uppslagsverket Finland. http://uppslagsverket.fi/sv/view-103684-StorFinland. Läst 25 december 2017. 
  3. ^ Bjarne Nitovuori (3 juli 2014). ”Storfinland, det förlovade landet” (på svenska). Hufvudstadsbladet. Arkiverad från originalet den 26 december 2017. https://web.archive.org/web/20171226021023/http://gamla.hbl.fi/kultur/recension/2014-07-03/626416/storfinland-det-forlovade-landet. Läst 25 december 2017. 
  4. ^ ”Ylipäällikön päiväkäsky N:o 3.” (på finska) (GIF). DELEGATIONEN FÖR MANNERHEIM-INTERNETPROJEKT. 11 juli 1941. http://www.mannerheim.fi/pkaskyt/pk3_41.gif. Läst 4 december 2021.