Statschef

Statschef eller statsöverhuvud är den högsta företrädaren för en suverän stat. I en republik har statschefen vanligen titeln president eller ordförande, medan den i en monarki oftast kallas kung (maskulinum) eller drottning (femininum).[1] Andra förekommande monarkiska titlar är kejsare, furste, storhertig, emir och sultan, historiskt även tsar och shah.

Funktionen som statschef behöver dock inte med nödvändighet vara ett ämbete som består av endast en person, utan kan utövas kollektivt, exempelvis Schweiz förbundsråd.

Beskrivning

En statschefs maktbefogenheter varierar från stat till stat och kan vara alltifrån en maktlös nationalsymbol till en autokratisk diktator. De flesta moderna demokratier har ofta en skriven grundlag som begränsar statschefen och andra offentliga organs befogenheter. Ofta kan statschefens relativa ställning mätas utifrån förhållandet till landets lagstiftande församling (jämför parlamentarism, semipresidentialism och presidentialism) samt om det rör sig om en enhetsstat eller en förbundsstat.

En uppgift som enligt folkrättslig sedvänja alltid ankommer på statschefer är att ackreditera främmande staters ambassadörer och sändebud liksom att utfärda kreditivbrev för den egna statens ambassadörer. En statschef företar statsbesök till andra länder på inbjudan av värdlandets statschef samt bjuder in och agerar värd för inkommande statsbesök i sitt land. Statschefen brukar i regel också tillsätta och entlediga regeringschefen, andra ministrar, domare, samt högre civila och militära ämbetsmän. Andra vanligt förekommande ämbetsuppgifter är också att ingå och ratificera fördrag med främmande stater och mellanstatliga organisationer samt att promulgera lag. Statschefen är normalt också stormästare för statens ordnar, om sådana finns, liksom högste befälhavare för landets militär.

Statschefen kan samtidigt också vara regeringschef, men det är vanligare att de båda rollerna är åtskilda.[2]

Statschefsämbeten i olika länder efter världsdel

Afrika

Elfenbenskusten

Kenya

Huvudartikel: Kenyas president

Nigeria

Huvudartikel: Nigerias president

Swaziland

Huvudartikel: Swazilands monarki

Sydafrika

Huvudartikel: Sydafrikas president

Tunisien

Huvudartikel: Tunisiens president

Asien

Myanmar

Huvudartikel: Myanmars president

Indien

Huvudartikel: Indiens president

Indonesien

Huvudartikel: Indonesiens president

Irak

Huvudartikel: Iraks president

Iran

Huvudartikel: Irans högste ledare

Israel

Huvudartikel: Israels president

Japan

Huvudartikel: Japans monarki

Nordkorea

Pakistan

Huvudartikel: Pakistans president

Saudiarabien

Huvudartikel: Saudiarabiens monarki

Sydkorea

Huvudartikel: Sydkoreas president

Turkiet

Huvudartikel: Turkiets president

Europa

Belgien

Huvudartikel: Belgiens monarki

Cypern

Huvudartikel: Cyperns president

Danmark

Huvudartikel: Danmarks monarki

Estland

Huvudartikel: Estlands president

Finland

Huvudartikel: Finlands president

Frankrike

Huvudartikel: Frankrikes president

Georgien

Huvudartikel: Georgiens president

Grekland

Huvudartikel: Greklands president

Irland

Huvudartikel: Irlands president

Island

Huvudartikel: Islands president

Kosovo

Huvudartikel: Kosovos president

Lettland

Huvudartikel: Lettlands president

Litauen

Huvudartikel: Litauens president

Malta

Huvudartikel: Maltas president

Norge

Huvudartikel: Norges monarki

Polen

Huvudartikel: Polens president

Portugal

Huvudartikel: Portugals president

Ryssland

Huvudartikel: Rysslands president

Schweiz

Huvudartikel: Förbundsrådet (Schweiz)

Storbritannien

Sverige

Huvudartikel: Sveriges monarki

Konungariket Sverige är en konstitutionell monarki, och enligt 1974 års regeringsform är den konung eller drottning som enligt successionsordningen innehar tronen tillika Sveriges statschef. Den svenske statschefen saknar enligt ovannämnda regeringsform i all väsenlighet offentliga maktbefogenheter. De befogenheter som tillkom Konungen enligt 1809 års regeringsform – till exempel regeringsbildning, promulgation av lag samt posten som Krigsmaktens högste befälhavare – har efter den 1 januari 1975 förts över till antingen regeringen (kollektivt), talmannen eller statsministern. Innan statsministerämbetet infördes 1876 var konungen även att beteckna som regeringschef.

Tjeckien

Huvudartikel: Tjeckiens president

Tyskland

Ukraina

Huvudartikel: Ukrainas president

Vatikanstaten och Heliga stolen

Huvudartikel: Påve

Österrike

Nordamerika

Barbados

Huvudartikel: Barbados president

Honduras

Huvudartikel: Honduras president

Mexiko

Huvudartikel: Mexikos president

Kanada

Huvudartikel: Kanadas monarki

Kanada är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och hennes förpliktelser i landet fullgörs på federal nivå av Kanadas generalguvernör, som utnämns på förslag av Kanadas premiärminister.

I Kanadas provinsstyren representeras monarken av viceguvernören i respektive provins.

USA

Huvudartikel: USA:s president

Oceanien

Australien

Huvudartikel: Australiens monarki

Australien är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och representeras i Australien på federal nivå av Australiens generalguvernör, som utnämns av monarken på förslag av landets premiärminister.

I de australiska delstaternas styren representeras monarken av respektive delstats guvernör.

Nya Zeeland

Huvudartikel: Nya Zeelands monarki

Nya Zeeland är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och representeras i landet av generalguvernören, som utnämns av drottningen på förslag av landets premiärminister.

Sydamerika

Argentina

Huvudartikel: Argentinas president

Bolivia

Huvudartikel: Bolivias president

Brasilien

Huvudartikel: Brasiliens president

Chile

Huvudartikel: Chiles president

Colombia

Huvudartikel: Colombias president

Venezuela

Huvudartikel: Venezuelas president

Se även

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Head of State, tidigare version.

Notförteckning

  1. ^ ”statschef - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/statschef. Läst 20 april 2021. 
  2. ^ Foakes, Joanna (2014). The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law. Oxford International Law Library. Oxford: Oxford University Press. sid. 110. ISBN 978-0-19-964028-7. https://books.google.com/books?id=MXm9AgAAQBAJ&pg=PA110 

Externa länkar

  • Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Statschef.
    Bilder & media
v  r
Stat och nation
Typ
Medel
Förändring
annexion (Anschluss) · cession · nationalism · palatsrevolution · revolution · secession · separatism · statskupp · statsförfall