Släpfordon

Släpfordon, typ av fordon konstruerat att släpas efter ett fordon med egen framdrivning, som till skillnad från ett efterfordon har fjädring och till skillnad från terrängsläp är avsett att användas på vägar. Släpfordonen delas in i kategorierna släpvagn och släpsläde.

v  r
Klassifikation av fordon i Sverige
Motordrivet fordon
Motorfordon
Bil
Motorcykel
Tung · Mellan · Lätt
Moped
Motorredskap
Släpfordon
Fastkopplingsbara fordon
Icke-motordriva fordon
Cykel · Hästfordon · Övrigt fordon