Riksdagsval i Finland

Valbås med kandidatlistor. Varje kolumn står för ett parti eller en gemensam lista. Valförbund har markerats. Längst till höger två enskilda kandidater. För varje kandidat anges nummer, namn, yrke eller titel samt hemort. På bordet penna och anvisningar.
Valsedel. Endast kandidatens nummer skall antecknas, också om ett tillägg av kandidatens namn tillåts.

Riksdagsval i Finland hålls vart fjärde år.

Varje röst avges för en viss kandidat genom att skriva kandidatens nummer på valsedeln. Platsfördelningen mellan partierna i en valkrets avgörs med d'Hondts metod enligt det sammanlagda röstetalet för kandidater tillhörande partiet, valförbundet eller den gemensamma listan. Partiets, valförbundets eller den gemensamma listans platser tillfaller kandidaterna enligt antal personliga röster. Då partier ingått valförbund fördelas platserna mellan kandidaterna i förbundet utan hänsyn till parti.

Valdagen för ordinarie riksdagsval mellan 1907 och 2007 (lantdagsval fram till 1917 då Finland blev självständigt) var den tredje söndagen i mars eller, då Finlands president beslutat om nyval, en söndag 50–75 dagar från att förordnande om nyval utfärdats. År 2010 ändrades bestämmelserna så att valen från och med Riksdagsvalet i Finland 2011 hålls i april, då vädret då är bättre med tanke på framförallt valmöten, men också själva valet. Man hoppades att detta skulle öka valdeltagandet.[1]

Se även

  • Val i Finland, där valarrangemangen beskrivs.
  • Finlands riksdag

Referenser

Fotnoter

  1. ^ Lagändringsförslagets motiveringar


v  r
Riksdagsval i Finland
1907 1908 1909 1910 1911 1913 1916 1917 1919 1922 1924 1927 1929 1930 1933 1936 1939 1945 1948 1951 1954 1958 1962 1966 1970 1972 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023
Coat of arms of Finland.svg