Pragkuppen

Pragkuppen
PlatsPrag, Tjeckoslovakien
Datum25 februari 1948
KaraktärStatskupp
Part ITjeckoslovakien Tjeckoslovakiska staten
Part IITjeckoslovakiens kommunistiska parti
Stödda av:
Sovjetunionen Sovjetunionen
Ledare IEdvard Beneš
Ledare IIKlement Gottwald
SyfteAvsätta Tjeckoslovakiens regering, upprätta Socialistiska republiken Tjeckoslovakien.
ResultatTjeckoslovakiens regering avsatt, Klement Gottwald ny president

Pragkuppen var en händelse i februari 1948, då Tjeckoslovakiens kommunistiska parti tog över makten i Tjeckoslovakien.[1]

Partiet hade dessförinnan blivit största parti i parlamentsvalet 26 maj 1946, och hade deltagit i en koalitionsregering tillsammans med flera borgerliga och socialistiska partier. Kommunistpartiets ledare Klement Gottwald var premiärminister. Partiet utnyttjade sitt deltagande i regeringen för att få mer inflytande i landet. Därför försökte regeringens borgerliga ministrar i februari 1948 att framtvinga nyval i förtid genom att avgå. Gottwald krävde emellertid i stället att deras platser skulle upptas av kommunister och socialdemokrater. Landets president Edvard Beneš vägrade först att låta kommunisterna få hela makten, men massdemonstrationer organiserades och fackföreningarna hotade med generalstrejk. Han gav slutligen med sig den 25 februari 1948 och Gottwald fick bilda en ny regering. Den sista icke kommuniststödda ministern som ingick i Gottwalds regering var utrikesministern Jan Masaryk. Han kvarstod i sitt ämbete till den 10 mars 1948 då man fann honom död på utrikesministeriets gårdsplan precis under hans badrumsfönster. Den officiella utredningen fastslog att Masaryk begått självmord. Denna version har efter 1989 kritiserats av KGB-tjänstemän och andra specialister som menar att det var ett välplanerat mord. Det finns dock inga bevis som talar för detta.

Kommunisterna fick på så sätt möjlighet att ytterligare förstärka sin ställning och bli allenarådande i landet. De drev igenom en ny författning (nionde maj-författningen), som Beneš visserligen vägrade underteckna. I valet tre månader efter kuppen var alla partier förenade i en enda valsedel där kommunisterna hade absolut majoritet på förhand, så att man bara kunde rösta för eller emot. Den sjuke Beneš avgick och Gottwald blev president. Kommunisterna drev sedan igenom en kollektivisering av jordbruket och ett förstatligande av industrin.

Källor

Fotnoter

  1. ^ ”Pragkuppen”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pragkuppen. Läst 24 december 2017. 
v  r
Kalla kriget
USA · Sovjetunionen · NATO · Warszawapakten · ANZUS · SEATO · METO · Alliansfria rörelsen
1940-talet
1950-talet
1960-talet
Kongokrisen · U-2-affären · Grisbuktsinvasionen · Statskuppen i Turkiet 1960 · Berlinkrisen 1961 · Berlinmuren · Indiska annekteringen av Goa · Sandkriget · Portugals kolonialkrig (Angolanska självständighetskriget · Bissauguineanska självständighetskriget · Moçambikiska självständighetskriget) · Kubakrisen · Kinesisk-indiska kriget · Eritreanska självständighetskriget · Inbördeskriget i Nordjemen · Mordet på John F. Kennedy · Adenkrisen · Inbördeskriget i Guatemala · Colombiakonflikten · Statskuppen i Brasilien 1964 · Rhodesiska bushkriget · Massakern i Indonesien 1965–1966 · Dominoteorin · Kulturrevolutionen · Sydafrikanska gränskriget · Grekiska militärjuntan 1967–1974 · Blyåren · Sexdagarskriget · Utnötningskriget · Inbördeskriget i Nigeria · 68-vänstern · Pragvåren · Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien 1968 · Fotbollskriget
1970-talet
Détente · Icke-spridningsavtalet · Svarta september · Kambodjanska inbördeskriget · Vietnamkriget · Realpolitik · Pingpongdiplomati · Statskuppen i Turkiet 1971 · Fyrmaktsavtalet · Bangladeshs befrielsekrig · Richard Nixons besök i Kina 1972 · Massakern vid OS i München · Statskuppen i Uruguay 1973 · Militärkuppen i Chile 1973 · Jom Kippurkriget · Oljekrisen 1973 · Nejlikerevolutionen · Spaniens återgång till demokrati · Strategic Arms Limitation Talks · Irakisk-kurdiska kriget (1974–1975) · Cypernkrisen 1974 · Inbördeskriget i Angola · Moçambikiska inbördeskriget · Ogadenkriget · Etiopiska inbördeskriget · Inbördeskriget i Libanon · Kambodjansk-vietnamesiska kriget · Operation Condor · Smutsiga kriget · Statskuppen i Argentina 1976 · Tyska hösten · Korean Air Lines Flight 902 · Nicaraguanska revolutionen · Kriget mellan Uganda och Tanzania · Konflikten mellan Libyen och Tchad · Iranska revolutionen · Aprilrevolutionen · Kinesisk-vietnamesiska kriget · New Jewel Movement
1980-talet
1990-talet
Frusna konflikter
Utrikespolitik
Ideologier
Kapitalism
Socialism
Övrigt
Organisationer
Propaganda
Pro-kommunistisk
Pro-demokratisk
Teknologisk
konkurrens
Historiker
Spionage och
intelligens
CIA · SS (MI5) · SIS (MI6) · KGB · Stasi
Se även
Kategori · Commons · Tidslinje