Mortimer Sederholm

Johan Mortimer Sederholm, född den 7 november 1888 i Högseröds församling, Malmöhus län, död den 3 februari 1975 i Danderyds församling, Stockholms län, var en svensk militär.

Sederholm var adjutant hos kronprinsen 1932–1950 och överadjutant hos honom som kung från 1950. Han befordrades till major 1936, till överstelöjtnant 1940 och till överste på reservstat 1944. Sederholm beviljades avsked ur krigstjänsten 1949. Han var sakkunnig hos Militieombudsmannen 1947–1952, tillförordnad chef för militäravdelningen vid Svenska Röda Korset 1949–1950 och generalsekreterare i Svenska Blå Stjärnan 1951–1953. Sederholm publicerade Underhållstjänsten i krig (tillsammans med Yngve Hallgren, 1937). Han blev riddare av Svärdsorden 1933 och av Vasaorden 1942. Sederholm vilar på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm.

Källor