Magistrat i Finland

I Finland tillhörde magistraten (fi. maistraatti) den statliga lokalförvaltningen och är underställd regionförvaltningsverken. Det finns 11 magistrater och deras ämbetsområde omfattar ett eller flera härader. Vissa magistrater fungerar som en avdelning vid häradets ämbetsverk, medan andra är separata ämbetsverk. På Åland sköter magistratsavdelningen vid Statens ämbetsverk på Åland magistratens uppgifter. Magistraterna ansvarar bland annat för notarius publicus, befolkningsregister, båtregister, handels- och föreningsregister, förmyndarfrågor, hindersprövning, namnfrågor, borgerliga vigslar samt partnerskap. Den 1.1.2020 upphörde magistraten och ersatts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Externa länkar

  • Magistraterna (maistraatti.fi)