Luxemburgs försvarsmakt

Lëtzebuerger Arméi
Arméi oofzeechen.jpg
Information
NationLuxemburg Luxemburg
Ursprungligt namnCorps des Gendarmes et Volontaires
Grundad(1817) 1881
Högste befälhavareStorhertig av Luxemburg Henri av Luxemburg
StatsrådUtrikesminister
FörsvarschefGeneralstabschef
Stående styrkor450 soldater
340 rekryter
100 civilanställda
Ekonomi
BudgetUSD 359 000 000 (2012) [1]
Andel av BNP0,6 %[1]
Övrigt

Luxemburgs försvarsmakt (Lëtzebuerger Arméi) är en yrkesarmé som lyder under utrikesministeriet. Dess insatsförband består av två infanterikompanier. Officerare och underofficerare utbildas i Belgien.

Uppdrag

Luxemburgs armé har både ett nationellt och ett internationellt uppdrag:[2]

Nationellt uppdrag

 • Vid krig skall armén delta i försvaret av storhertigdömet.
 • Skydda nationellt viktiga objekt och ytor.
 • Biträda befolkningen och de civila myndigheterna vid katastrofer eller när allmänintresset kräver det.
 • Förbereda den visstidsanställda personalen för offentlig eller privat anställning.

Internationellt uppdrag

 • Bidra till det kollektiva eller gemensamma försvaret inom ramen för de organisationer vilka storhertigdömet tillhör.
 • Inom samma ramar delta i humanitära insatser och räddningsinsatser, genomföra fredsbevarande, krishanterande och fredsframtvingande militära uppdrag.
 • Delta i kontroller och uppföljningar av internationella fördrag vilka Luxemburg har biträtt.

Organisation

Politisk nivå

Luxemburgs armé är underställd försvarsdirektionen, som ingår i det luxemburgiska utrikesministeriet.[3]

Myndighetsnivå

Generalstab

 • Chef, överste med tillagd grad av general.[2]
 • Ställföreträdande chef, överstelöjtnant med tillagd grad av överste.[2]
 • Underlydande organ
  • Själavårdschef[3]
  • Tre auditörer [3]
  • Militärmusikkåren består av 75 militärmusiker.[2][3]

Markstridskomponent

 • Militärbasen i Diekirch
  • Chefen är en överstelöjtnant, med tillagd grad av överste.
  • 1 lätt infanterikompani
  • 1 spaningskompani
  • 1 stabs- och utbildningskompani
  • Yrkesutbildningsavdelning
  • Underhållsavdelning
  • Sjukvårdsavdelning
 • Arméskolan

Källa:[2][3]

Flygkomponent

Flygkomponenten består av en officer och en underofficer vid generalstaben, en sambandsofficer vid den belgiska försvarsstaben och tre transportflygförare integrerade i det belgiska flygvapnet.[3]

Personal

Luxemburgsk officer i högtidsdräkt.
Luxemburgsk soldat i trupparaddräkt.

Personalen i Luxemburgs armé utgörs av yrkesmilitärer, visstidsanställda militärer, civilanställda och specialister vid internationella uppdrag.[2]

Yrkesmilitärer

 • Officerare
  • 80 officerare i taktisk-operativ tjänst. De utbildas vid den belgiska militärhögskolan i Bryssel.[4]
  • 4 medicinalofficerare (läkare, psykolog, sjuksköterska)
  • 1 musikofficer
 • Underofficerare
  • 206 underofficerare i taktisk tjänst. De är direktrekryterade och för anställning som underofficersaspirant krävs genomgången motsvarighet till yrkesgymnasium på tekniskt eller ekonomiskt program.[5] Skriftliga antagningsprov sker i luxemburgiska, franska, tyska, engelska och samhällskunskap.[6] Utbildningen äger rum i Belgien.[7]
  • 75 musikunderofficerare
  • 6 sjukvårdsunderofficerare (sjuksköterskor)
 • 90 korpraler, som rekryteras bland de visstidsanställda soldaterna. Skriftliga antagningsprov sker i luxemburgiska, franska, tyska, engelska och samhällskunskap. De erhåller en 11 månaders vidareutbildning.[8]

Visstidsanställda

Manskapet utgörs av visstidsanställd personal. För anställning krävs att rekryten är 18-24 år gammal, luxemburgsk medborgare eller medborgare i ett EU-land (som bott i Luxemburg 36 månader).[9] För anställning krävs godkända skriftliga prov i franska, tyska, luxemburgiska och matematik.[10] Anställning sker för 36 månaders militärtjänst och 12 månaders civil utbildning.[11] Tre års anställning som soldat krävs för att bli polis, tullbevakare, kriminalvårdare och skogvaktare.[12]

Civilanställda

 • Tjänstemän
  • Administrativa handläggare
  • Civilingenjörer
  • Högskoleingenjörer
  • Socialassistenter
  • Informationstekniker
  • Tekniker
  • Informationstekniska assistenter
  • Hantverkare
 • Statsanställda
 • Arbetare

Specialister vid internationella uppdrag

Följande yrkeskategorier kan anställas som specialister med officers tjänsteställning vid internationella uppdrag..[2]

Materiel

Motorfordon

Fordon Antal
HMMWV 43
ATF Dingo 48
Jeep Wrangler 15
Mercedes-Benz C-klass ?
MAN X40 ?
Scania G480 31

Flygplan

Typ Antal
Airbus A400M 1 (leverans 2019)

Vapen

Referenser

Noter

 1. ^ [a b] Military Spending in Luxembourg 2014-11-18.
 2. ^ [a b c d e f g] Organisation de l'Armée 2104-11-18.
 3. ^ [a b c d e f] Organigramme 2014-11-18.
 4. ^ Engagement - Formation - Nomination 2104-11-18.
 5. ^ Conditions d'admission 2014-11-18.
 6. ^ Modalités de sélection 2014-11-18.
 7. ^ Engagement - Formation - Nomination 2014-11-18.
 8. ^ Sélection & formation 2014-11-18.
 9. ^ Conditions de recrutement 2014-11-18
 10. ^ Modelités de sélection 2014-11-18.
 11. ^ Engagement & Formation 2014-11-18.
 12. ^ Carrières envisageables 2104-11-18.

Översättning

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från nederländskspråkiga Wikipedia, tidigare version.


v  r
Europas militär
Suveräna stater
Andorra · Albanien · Armenien · Azerbajdzjan · Belgien · Bosnien och Hercegovina · Bulgarien · Cypern · Danmark · Estland · Finland · Frankrike · Georgien · Grekland · Irland · Island · Italien · Kroatien · Lettland · Liechtenstein · Litauen · Luxemburg · Makedonien · Malta · Moldavien · Montenegro · Nederländerna · Norge · Polen · Portugal · Rumänien · Ryssland · Schweiz · Serbien · Slovakien · Slovenien · Spanien · Storbritannien · Sverige · Tjeckien · Turkiet · Tyskland · Ukraina · Ungern · Vatikanstaten · Vitryssland · Österrike
Stater som saknar fullt
internationellt erkännande
Abchazien · Kosovo · Nagorno-Karabach · Norra Cypern · Sydossetien · Transnistrien
Utomeuropeiska stater
med truppnärvaro i Europa
Internationella
organisationer
v  r
Nato
Historia
Nordatlantiska fördraget  · Natotoppmötet  · Operationer  · Utvidgning  · Utträde ur Nato
Organisation
Nordatlantrådet  · Supreme Headquarters Allied Powers Europe  · Flygkommandot  · Armékommandot  · Marinkommandot  · JFC Brunssum  · JFC Naples  · Naval Striking and Support Forces Nato  · JFCNF  · United States Naval Forces Europe-Africa  · Joint Support and Enabling Command  · Allied Command Transformation  · Parlamentariska församlingen  · Standardization Agreement  · Natos militärkommitté
Befattningar
Generalsekreteraren  · Miliärkommitténs ordförande  · Supreme Allied Commander Europe  · Supreme Allied Commander Transformation
Medlemsstater
Albanien  · Belgien  · Bulgarien  · Danmark  · Estland  · Frankrike  · Grekland  · Island  · Italien  · Kanada  · Kroatien  · Lettland  · Litauen  · Luxemburg  · Montenegro  · Nederländerna  · Nordmakedonien  · Norge  · Polen  · Portugal  · Rumänien  · Slovakien  · Slovenien  · Spanien  · Storbritannien  · Tjeckien  · Turkiet  · Tyskland  · Ungern  · USA
Multilaterala relationer
Atlantic Treaty Association  · Euroatlantiska partnerskapsrådet  · Medelhavsdialogen  · Istanbulinitiativet  · Partnerskap för fred