Lista över gränsövergångsställen vid Schengenområdets yttre gränser

Denna lista över gränsövergångsställen vid Schengenområdets yttre gränser innefattar samtliga gränsövergångsställen vid de yttre gränserna. De yttre gränserna innefattar Schengenområdets gränser mot alla länder utanför Schengenområdet, inklusive de medlemsstater inom Europeiska unionen som står utanför Schengensamarbetet eller ännu inte har anslutit sig till Schengenområdet.

Lista

Typ av gränsövergångsställe
Vägar för all typ av vägtrafik Vägar för all typ av vägtrafik
Vägar för enbart lokal gränstrafik Vägar för enbart lokal gränstrafik
Färjeöverfarter Färjeöverfarter
Järnvägar och järnvägsstationer Järnvägar och järnvägsstationer
Hamnar Hamnar (inklusive kust-, flod- och insjöhamnar)
Flygplatser Flygplatser (inklusive flygfält)
Helikopterterminaler Helikopterterminaler
Medlemsstat Vägar för all typ av vägtrafik Vägar för enbart lokal gränstrafik Färjeöverfarter Järnvägar och järnvägsstationer Hamnar Flygplatser Helikopterterminaler Yttre landgräns mot Anmärkningar Fastställd Ref.
Belgien Belgien 0 0 0 1 6 6 0 Storbritannien (via Kanaltunneln) 2007-12-28 [1]
Danmark Danmark 0 0 0 0 104 24 0 Öppen gräns mot Färöarna och Grönland 2015-04-18 [2]
   Färöarna Färöarna 0 0 0 0 11 1 0 Öppen gräns mot Schengenområdet genom den nordiska passunionen 2015-04-18 [2]
   Grönland Grönland 0 0 0 0 18 13 0 Öppen gräns mot Schengenområdet 2015-04-18 [2]
Estland Estland 3 2 0 2 30 6 1 Ryssland 2014-11-22 [3]
Finland Finland 7 7 0 2 50 23 1 Ryssland 2016-12-24 [4][5]
Frankrike Frankrike 2 0 0 10 32 77 0 Andorra, Storbritannien (via Kanaltunneln) Öppen gräns mot Monaco 2021-12-01 [6]
   Monaco Monaco 0 0 0 0 1 0 1 Administreras av Frankrike som en del av Schengenområdet 2021-12-01 [6]
Grekland Grekland 15 0 0 4 59 28 0 Albanien, Bulgarien, Nordmakedonien, Turkiet Gränskontroller mot Bulgarien planeras att avskaffas 2018-07-25 [7]
Island Island 0 0 0 0 25 5 0 2007-12-28 [1]
Italien Italien 0 0 0 0 110 52 0 Öppen gräns mot San Marino och Vatikanstaten 2018-07-26 [8]
   San Marino San Marino 0 0 0 0 0 0 0 Öppen gräns mot Schengenområdet
   Vatikanstaten Vatikanstaten 0 0 0 0 0 0 0 Öppen gräns mot Schengenområdet
Lettland Lettland 5 4 0 3 10 5 0 Belarus, Ryssland 2015-04-18 [2]
Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Litauen Litauen 11 12 0 4 2 4 0 Belarus, Ryssland 2015-04-18 [2]
Luxemburg Luxemburg 0 0 0 0 0 1 0 2007-12-28 [1]
Malta Malta 0 0 0 0 3 1 0 2007-12-28 [1]
Nederländerna Nederländerna 0 0 0 2 12 11 0 Storbritannien (via Kanaltunneln) 2021-09-20 [9]
Norge Norge 1 0 0 0 76 26 0 Ryssland 2007-12-28 [1]
Polen Polen 18 0 0 14 18 19 0 Belarus, Ryssland, Ukraina 2015-04-18 [2]
Portugal Portugal 0 0 0 0 22 9 0 2013-09-24 [10]
Schweiz Schweiz 0 0 0 0 0 19 0 2022-09-02 [11]
Slovakien Slovakien 3 0 0 2 0 9 0 Ukraina 2017-05-16 [12]
Slovenien Slovenien 27 22 0 8 2 3 0 Kroatien Gränskontroller mot Kroatien planeras att avskaffas 2011-07-16 [1][13]
Spanien Spanien 4 0 0 0 34 42 0 Andorra, Marocko (Ceuta/Melilla), Storbritannien (Gibraltar) Gränsen mot Gibraltar är omstridd[3] 2014-11-22 [3]
Sverige Sverige 0 0 0 0 60 32 0 2009-03-19 [1][14]
Tjeckien Tjeckien 0 0 0 0 0 19 0 2013-11-09 [15]
Tyskland Tyskland 0 0 0 0 60 106 0 2022-05-18 [16]
Ungern Ungern 30 0 4 12 0 14 0 Kroatien, Rumänien, Serbien, Ukraina Gränskontroller mot Kroatien och Rumänien planeras att avskaffas 2015-10-16 [17]
Österrike Österrike 0 0 0 0 0 52 7 2018-01-27 [18]
Europeiska unionen Schengenområdet 126 47 4 64 745 607 10

Utöver ovanstående gränsövergångsställen vid Schengenområdets yttre gränser omfattas även nedanstående medlemsstaters gränsövergångsställen av Schengenregelverkets bestämmelser om de yttre gränserna. Dessa medlemsstater kommer att ansluta sig till Schengenområdet så snart Europeiska unionens råd enhälligt anser att de uppfyller de tekniska kriterierna för detta. Antalet gränsövergångsställen för landgränser nedan anges som summan av gränsövergångsställen mot tredjeland respektive mot annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

Medlemsstat Vägar för all typ av vägtrafik Vägar för enbart lokal gränstrafik Färjeöverfarter Järnvägar och järnvägsstationer Hamnar Flygplatser Helikopterterminaler Yttre landgräns mot Anmärkningar Fastställd Ref.
Bulgarien Bulgarien 11+11 0 0+2 0+1 11 5 0 Grekland, Nordmakedonien, Rumänien, Serbien, Turkiet Gränskontroller mot Grekland och Rumänien planeras att avskaffas 2014-07-26 [19]
Cypern Cypern 0 0 0 0 7 2 0 Officiella gränsövergångsställen saknas mot Nordcypern, Akrotiri och Dhekelia, trots att områdena har egna yttre gränskontroller som inte ingår i dessa siffror 2007-12-28 [1]
Kroatien Kroatien 35+31 16+24 0 7+7 29 9 0 Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien, Slovenien, Ungern Gränskontroller mot Slovenien och Ungern planeras att avskaffas den 1 januari 2023 2013-08-23 [20]
Rumänien Rumänien 18+18 0 0+2 8+6 20 16 0 Bulgarien, Moldavien, Serbien, Ukraina, Ungern Gränskontroller mot Bulgarien och Ungern planeras att avskaffas 2018-10-11 [21]

Se även

Referenser

 1. ^ [a b c d e f g h] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2007/C 316/01)”. EUT C 316, 28.12.2007, s. 1–37. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007XC1228(01). 
 2. ^ [a b c d e f] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2015/C 126/06)”. EUT C 126, 18.4.2015, s. 10–21. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0418(02). 
 3. ^ [a b c] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2014/C 420/09)”. EUT C 420, 22.11.2014, s. 9–17. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1122(03). 
 4. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2015/C 72/11)”. EUT C 72, 28.2.2015, s. 17–24. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0228(03). 
 5. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2016/C 484/11)”. EUT C 484, 24.12.2016, s. 30–33. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1224(04). 
 6. ^ [a b] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2022/C 229/04)”. EUT C 229, 14.6.2022, s. 8–12. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0614(02). 
 7. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2018/C 261/03)”. EUT C 261, 25.7.2018, s. 6–15. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0725(01). 
 8. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2022/C 241/06)”. EUT C 241, 24.6.2022, s. 6–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0624(01). 
 9. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2021/C 380/03)”. EUT C 380, 20.9.2021, s. 3–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0920(01). 
 10. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2013/C 275/03)”. EUT C 275, 24.9.2013, s. 7–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0924(02). 
 11. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2022/C 335/11)”. EUT C 335, 2.9.2022, s. 15–17. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0902(02). 
 12. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2017/C 152/05)”. EUT C 152, 16.5.2017, s. 5–6. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0516(01). 
 13. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2011/C 210/14)”. EUT C 210, 16.7.2011, s. 30. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0716(04). 
 14. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2009/C 64/08)”. EUT C 64, 19.3.2009, s. 20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0319(03). 
 15. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2013/C 324/06)”. EUT C 324, 9.11.2013, s. 6–7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1109(01). 
 16. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2022/C 286/11)”. EUT C 286, 27.7.2022, s. 33–40. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0727(01). 
 17. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2015/C 341/09)”. EUT C 341, 16.10.2015, s. 19–22. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1016(03). 
 18. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2018/C 31/07)”. EUT C 31, 27.1.2018, s. 12–15. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0127(02). 
 19. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2014/C 244/10)”. EUT C 244, 26.7.2014, s. 22. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0726(03). 
 20. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2013/C 242/02)”. EUT C 242, 23.8.2013, s. 2–12. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0823(01). 
 21. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2018/C 368/05)”. EUT C 368, 11.10.2018, s. 4–7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1011(02). 
v  r
Schengensamarbetet
Schengenområdet1
Relaterade artiklar

1 Monaco, San Marino och Vatikanstaten har öppna gränser mot Schengenområdet. 2 Färöarna och Grönland omfattas ej, men har öppna gränser mot Schengenområdet genom den nordiska passunionen. 3 Områden utanför Europa omfattas ej. 4 Svalbard omfattas ej.

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.