Lista över Upplands runinskrifter

Detta är en lista över Upplands runinskrifter.

U1-U99

Upplands runinskrifter 17, Skytteholmsstenen

U100-U199

U200-U299

U300-U399

U400-U499

U500-U599

U600-U699

U700-U799

U800-U899

Upplands runinskrifter 871, Ölstastenen, numera på Skansen.

U900-U999

Upplands runinskrifter 961, Vaksalastenen, i närheten av Vaksala kyrka.

U1000-U1099

U 1100-U 1181

Upplands runinskrifter 1125, Krogstastenen, som restes på 500-talet.

Övriga

Upplands runinskrifter Fv1992;157, en av de så kallade Ingvarsstenarna, som finns på Terminal 2 på Arlanda.

Se även

v  r
Sveriges runinskrifter