Landskapet Åland

Question book-4.svg
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2018-12)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.
Åland

Denna artikel är en del i serien om:
Politik i Åland


Lagtinget
  • Talman: Gun-Mari Lindholm
  • Ledamöter: Viveka Eriksson, Roger Eriksson, John Holmberg, Ingrid Zetterman, Mikael Staffas, Torsten Sundblom, Pernilla Söderlund, Britt Lundberg, Harry Jansson, Runar Karlsson, Mikael Lindholm, Roger Nordlund, Jörgen Pettersson, Veronica Thörnroos, Gun-Mari Lindholm, Petri Carlsson, Annette Holmberg-Jansson, Tage Silander, Sara Kemetter, Carina Aaltonen, Igge Holmberg, Tony Wikström, Göte Winé, Bert Häggblom, Fredrik Fredlund, Lars Häggblom, Axel Jonsson, Brage Eklund, Stephan Toivonen.
  • Politiska partier
Landskapsregering
Landskapet Åland
Administrativ indelning

Atlas
 v  r 

Landskapet Åland är ett samlingsnamn för det självstyrda landskapet Ålands regering och dess förvaltning kallad Ålands landskapsregering och Ålands landskapsförvaltning[förtydliga]. Förvaltningen styrs av landskapsregeringen genom ministerstyre. Centralförvaltningen ligger i Självstyrelsegården i Mariehamn och är indelad i avdelningar: finansavdelningen, kansliavdelningen, lagberedningen, näringsavdelningen, social- och miljöavdelningen, infrastrukturavdelningen och utbildnings- och kulturavdelningen. Avdelningarna är i sin tur uppdelade i byråer. I vissa fall är byråerna i sin tur uppdelade i enheter.

Näringsavdelningen

Ålands landskapsregerings näringsavdelning är uppdelad i allmänna byrån, jordbruksbyrån, fiskeribyrån och skogsbruksbyrån. Under avdelningens byråer finns enheterna Ålands teknologicentrum och Ålands fiskodling.

Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregerings trafikavdelning leds av infrastrukturminister. Avdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt trafiksäkerhet, färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik – med andra ord trafik i alla dess former inom Åland.

Ålandstrafiken

Huvudartikel: Ålandstrafiken

Landskapet Åland driver de skärgårdsfärjor som trafikerar Ålands skärgård. Färjetrafiken sköts av Ålands landskapsregerings trafikavdelning under varumärket Ålandstrafiken.

Skärgårdsfärjorna utgör två av flera alternativa färjelinjer mellan Åland och Finland. De två huvudlinjerna är Norra linjen och Södra linjen. Norra linjen går från Landskapet Ålands hamn i Hummelvik till Osnäs på det Finska fastlandet. Södra linjen går från Långnäs till Galtby.

Det finns även kortare linjer mellan olika skärgårdsöar på Åland. Landskapet Ålands driver fem större hamnar och ett flertal mindre färjefästen och angöringsplatser.

Landskapet Ålands vägar

Huvudartikel: Landskapsväg

Landskapsregeringens trafikavdelning ansvarar för byggande och underhåll av det självstyrda Ålands vägar. Vägarna tillhör enligt självstyrelselagen det självstyrda Ålands område och är således skilt från vägnätet i övriga Finland.

Förutom landskapsvägar finns kommunala och enskilda vägar.

Myndigheter

Delar av landskapsförvaltningen är även organiserat i fristående myndigheter. Nedanstående lista är ej uttömmande.

Offentligt ägda bolag

Offentligrättsliga föreningar

Övriga organisationer

  • Ålandskontoret i Helsingfors
  • Ålandskontoret i Stockholm
  • Ålands Sjösäkerhetscentrum
  • Ålands Landsbygdscentrum
  • Ålands miljölaboratorium

Se även

Flag of Åland.svg Ålandsportalen

Externa länkar

  • Ålands landskapsregering
  • Ålandstrafiken