Kvarken

För världsarvet där en del av Kvarken i Finland ingår, se Höga kusten/Kvarken.
Kvarken

Kvarken (i äldre litteratur stavat Qvarken, finska: Merenkurkku, "Havshals") är namn på två breda sund i havet mellan Finland och Sverige. Kvark är ett gammalt ord för strupe eller hals.[1]

Södra Kvarken skiljer Bottenhavet från Ålands hav och Norra Kvarken skiljer Bottenviken från Bottenhavet och är en del av världsarvet.

Med enbart "Kvarken" avses vanligen Norra Kvarken som är den smalaste delen av Bottniska viken, mellan Umeå och Vasa. Den västligaste delen av denna, mellan Holmöarna och svenska fastlandet, benämns även Västra Kvarken, medan den östligare delen benämns Östra Kvarken.

Färjetrafik för gods och passagerare finns mellan Holmsund och Vasa , vilket bedrivs av Wasaline. Det har lagts fram förslag om en bro eller dammbyggnad över Norra Kvarken, Kvarkenbron. En bro uppskattas kosta mellan 30 och 50 miljarder kronor enligt en uppskattning år 2020[2]. Sträckningen uppskattas till 60-76 kilometer.

I området är landhöjningen 8,5 millimeter per år och det största djupet 25 meter. Om landhöjningen fortsätter i samma takt kommer det att om ungefär 2 000 år bildas en landförbindelse mellan Sverige och Finland. I så fall skulle Bottenviken då bli Europas största insjö.[3]

Flera försök har gjorts att simma över Kvarken men kyla och strömmar har stoppat de flesta försöken att korsa sundet. Först att lyckas simma över östra Kvarken var Umeåtrion Lennart Flygare, Pavio Grzelewski och Tore Klingberg som den 24 juli 2018 simmade från Valsörarna på finska sidan till Holmögadd på den svenska sidan. Det tog dem 12 timmar och 2 minuter att korsa sundet[4].

Fyrskeppsstationer

Östra Kvarken

Som ett angöringsmärke i de farliga vattnen sydost om Holmögadd fanns 1924-1960 en fyrskeppsstation, där hela tiden fyrskeppet nr 15 Utgrunden tjänstgjorde. Fyrskeppsstationen ersattes 1960 av kasunfyren Nordvalen, belägen drygt 3 distansminuter sydsydost om Holmögadd.

Sydostbrottet

För att förebygga vidare olyckor, ankrades ett fyrskepp upp 2,5 distansminuter syd om Sydostbrottets södra pynt. Stationen flyttades senare något mer sydvart. Fyrskeppsstationen ersattes 1963 av en kasunfyr, placerad på Vernersgrund.

Nummer Namn Tjänstgöringsår
2A Sydostbrottet 1862-1894
14 Svinbådan 1895-1933
33 Sydostbrotten 1934-1963

Världsarv

Den 12 juli 2006 röstade Unescos världsarvskommitté enhälligt för att en del av Kvarken i Finland skulle få världsarvsstatus. Kvarken blev dock inget eget världsarv utan blev en utvidgning av det befintliga världsarvet Höga kusten. Världsarvets namn ändrades då från enbart Höga kusten till Kvarkens skärgård/Höga kusten. Sedan 2008 bär världsarvet namnet Höga kusten/Kvarkens skärgård.

The Observer skriver att "landskapet är fantastiskt, känslan av frid påtaglig".[5]

Se även

Referenser

 1. ^ Catharina Grünbaum (18 februari 2008). ”Kvarken och Bottenviken”. Dagens Nyheters nätupplaga. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1637&a=744125. Läst 23 februari 2008. 
 2. ^ Kejerhag, Jenny (14 juli 2020). ”Ny utredning blåser liv i drömmen om en bro över Kvarken”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ny-utredning-blaser-liv-i-gammal-drom-om-en-bro-over-kvarken. Läst 15 juli 2020. 
 3. ^ Per Erik Persson. "Från Vindelkroken till Holmögadd" i Svenska Turistföreningens årsbok 2001, s.26, ISSN 0283-2976
 4. ^ Patrick Krainer. ”De simmade 26 kilometer över kvarken”. Västerbottenskuriren. https://www.vk.se/plus/2432049/de-simmade-26-kilometer-over-kvarken. Läst 7 augusti 2018. 
 5. ^ 20 undiscovered island gems The Observer, 7 juni 2009.
 • Kvarken i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1911)
 • Werner, Björn (1999). Fyrskepp i Sverige: historien om fyrskeppsepoken 1831–1972. Falkenberg: Marinlitteratur. Libris 7799288. ISBN 91-973187-0-1 

Externa länkar

 • Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Kvarken.
  Bilder & media
 • Kvarkens naturguide
 • Kvarken.org
 • Världsarvet Kvarkens skärgård
v  r
Platser i Land- och sjöväderrapporten
Prognosområden
Observationsplatser