Heliga stolen

Heliga stolen
Heliga stolens diplomatiska relationer
  Direkta diplomatiska relationer
  Indirekta diplomatiska relationer
  Diplomatiska relationer saknas
Juridisk statusInternationellt rättssubjekt
SäteRom (Vatikanstaten¹)
Officiella språkLatin
PåveFranciskus I
KardinalstatssekreterareKardinal Bertone
HuvudorganKurian
ModerorganisationRomersk-katolska kyrkan
WebbplatsHeliga stolen
Anmärkning(ar)¹ Heliga stolens organ ligger endast delvis i Vatikanen, och byggnaderna i Rom har exterritoriell status i förhållande till Italien.
Denna artikel är en del i Wikipedias serie om
Heliga stolens heraldiska vapen  Romersk-katolska kyrkan

Vatican Tiber View 2003-06-08.jpg
Peterskyrkan i Vatikanstaten, Rom.

 
Organisation
Påven: Franciskus
Heliga stolen  · Vatikanstaten
Kardinalskollegiet  · Biskopskollegiet
Ekumeniska koncilier  · Kanoniska rätten
Latinska kyrkan  · Katolska östkyrkor
Bakgrund
Tio budorden · Katolicism · Kyrkohistoria
Apostolisk succession · Kyrkofäderna
Kyrkolärare · Jesu: korsfästelse, uppståndelse, himmelsfärd; Maria
Teologi
Treenigheten: Fadern, sonen, helig ande
Frälsning · Dop · Bibeln · Sakramenten
Apologetik · Mariologi · Helgon
Liturgi
Trosbekännelsen  · Bön · Eukaristin
Bibelkanon · Kyrkoår

Riter: romersk, armenisk, alexandrinsk, bysantisk, antiokensk, västsyrisk, östsyrisk


Denna tabell: visa  redigera

Heliga stolen (italienska: Santa Sede, latin: Sancta Sedes) är påvens säte som biskop av staden Rom, varigenom denne utövar sin kanoniska jurisdiktion inte enbart över det omedelbara biskopsdömet utan även över hela den romersk-katolska kyrkans organisation. Påvens uppgift är att leda den katolska kyrkan och dess 1,3 miljarder medlemmar världen över, och till sin hjälp har han kurian, som fungerar som kyrkans regering och centrala förvaltning.

Den heliga stolen är skild från Vatikanstaten. Vatikanstaten etablerades genom Lateranfördraget 1929, och är världens till ytan minsta stat med ett invånarantal som är färre än tusen personer. Genom sitt säte som biskop av Rom verkar dock påven även som världslig furste över det territorium som utgör denna kyrkliga stadsstat. Som statschef för världens minsta stat har påven en begränsad internationell roll att spela, men som religiös ledare för en sjättedel av världens befolkning är han desto mer betydelsefull. Ambassadörer blir därför ackrediterade till Heliga stolen, och inte till fursten av Vatikanstaten.

Internationell status

Trots att den heliga stolen saknar eget territorium erkänns den ändå som ett internationellt rättssubjekt, och 2009 hade den diplomatiska relationer med 176 stater[1]. Fram till Italiens enande 1870 var påven suverän världslig furste över Kyrkostatens territorium på den italienska halvön, men även efter dess fall fortsatte många stater att behandla den heliga stolen som en suverän entitet.

Heliga stolen är idag medlem i flera internationella organisationer, exempelvis Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Internationella atomenergiorganet och UNHCR, samt har permanent observatörsstatus i bland annat FN:s generalförsamling, Europarådet, Unesco, Världshandelsorganisationen och FAO. Heliga stolen har även diplomatiska relationer med organisationer som Europeiska unionen och Malteserorden, och speciella diplomatiska förbindelser med den Ryska federationen, samt med PLO. Heliga stolen har som enda internationella rättssubjekt i Europa diplomatiska relationer med Republiken Kina på ön Taiwan, och saknar följaktligen motsvarande förbindelser med Folkrepubliken Kina.

Organisation

De olika organ som tillhör Heliga stolen ligger endast delvis inom Vatikanens område. De byggnader i Rom som tillhör Heliga stolen har av Italien givits exterritorialitet, på motsvarande sätt som ambassader. Vissa av Heliga stolens organ som ligger inom Vatikanstatens territorium uppfattas ibland felaktigt som om de vore en del av Vatikanstatens organisation. Exempelvis har Vatikanstaten inte någon egen utrikespolitik utan denna sköts av Heliga stolen, och detta gör att Kardinalstatssekreteraren felaktigt kan uppfattas som Vatikanstatens utrikesminister trots att denne inte har någon egentlig koppling till den lilla stadsstaten. Schweizergardet är en militär styrka som lyder under Heliga stolen, men som är posterad inom Vatikanstatens område. Vissa andra funktioner är specifika för just Vatikanstaten utan koppling till Heliga stolen, exempelvis Vatikanstatens gendarmeri och de påvliga euromynten som utgör dess polis- och myntväsen.

Se även

Referenser

  1. ^ Bilateral and Multilateral Relations of the Holy See (engelska)

Externa länkar

  • Heliga stolen - Officiell webbplats
v  r
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
OSSE:s logotyp
v  r
Påvliga symboler och ritualer
Symboler
Påvens heraldiska vapen · Heliga stolens och Vatikanstatens heraldiska vapen · Påvekors · Nycklar till himmelen · Påvlig regalia och insignia · Rota
Heliga stolens heraldiska vapen
Evenemang
Konklav · Påvlig kröning · Påvlig investitur · Påvlig mässa
Klädsel
Camauro · Falda · Fanon · Ferula · Flabellum · Mitra · Mozzetta · Pallium · Fiskarring · Skor · Sub-cinctorium · Triregnum · Zucchetto
Huvudbasilikor
Platser
Transportmedel
Heliga stolen · Romersk-katolska kyrkan
Auktoritetsdata
VIAF: 166641031ISNI: 0000 0000 9136 7334GND: 2003256-0SUDOC: 027862372BNF: cb119813477 (data)HDS: 007343