Fri rörlighet för arbetstagare

Fri rörlighet för arbetstagare innebär att unionsmedborgare har rätt att röra sig fritt inom Europeiska unionen för att söka arbete och/eller ta anställning i andra medlemsstater på samma villkor som de egna medborgarna. Den fria rörligheten innebär att all diskriminering av arbetstagare från andra medlemsstater på grund av deras nationalitet är förbjuden vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor, såvida inte unionsrätten medger undantag i särskilda fall.[1] Den fria rörligheten för arbetstagare utgör en del av den fria rörligheten för personer och är en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Grunden för den fria rörligheten för arbetstagare lades genom Romfördraget, som trädde i kraft den 1 januari 1958. Enligt fördraget skulle den fria rörligheten för arbetstagare genomföras som en del av upprättandet av en gemensam marknad inom Europeiska gemenskaperna senast vid utgången av en övergångsperiod på tolv år. Genom förordningen om arbetskraftens fria rörlighet förverkligades den fria rörligheten för arbetstagare den 8 november 1968.

Historia

Den fria rörligheten för arbetstagare sträcker sig tillbaka till 1950-talet då rätten till att ta anställning i andra medlemsstater infördes. Europeiska kol- och stålgemenskapen (1951) innehöll en rätt för personer inom dessa branscher att få arbetstillstånd i alla deltagande länder. Romfördraget som etablerade Europeiska gemenskapen (EG) 1957 innehöll rättigheter för medborgare i de anslutna länderna att få arbetstillstånd i alla länder.

Rättsliga bestämmelser

Rätt till anställning

Varje unionsmedborgare har rätt att ta upp en anställning i en annan medlemsstat på samma villkor som de egna medborgarna i den medlemsstaten. Denna rättighet regleras av förordningen om arbetskraftens fria rörlighet. Arbetstagare har rätt att röra sig fritt mellan medlemsstaterna och uppehålla sig i minst sex månader i en annan medlemsstat i syfte att kunna söka jobb, i enlighet med rörlighetsdirektivet.

Likabehandling

Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip som ligger till grund för den fria rörligheten för arbetstagare. Arbetstagare som omfattas av fri rörlighet har samma rättigheter som de inhemska arbetstagarna i en medlemsstat, särskilt i fråga om anställningsavtal, löner och förmåner och sociala trygghetssystemet. Diskriminering baserad på nationalitet är förbjuden.

Arbetsförmedling

Inom EU finns ett nätverk av arbetsförmedlingar - Eures - som syftar till att underlätta utbyte av arbetskraft.[2]

Upprätthållande av rättigheter

Särskilda bestämmelser i direktiv 2014/54/EU fastställer att medlemsstaterna måste underlätta arbetstagares rättigheter i samband med att de utövar den fria rörligheten för arbetstagare.[3]

Införande mellan olika medlemsstater

Medlemsstater kan besluta att reglerna inte ska gälla för medborgare i nya medlemsstater som varit EU-medlem i mindre än sju år.

XXXX Arbetstagare omfattas av fri rörlighet i enlighet med unionsrätten
XXXX Arbetstagare är föremål för tillfälliga begränsningar i den fria rörligheten
Europeiska unionens medlemsstater EES-avtalet X
Medborgare från → kan fritt ta anställning i ↓ sedan ↘ 1958 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013 1994 1995 2004
Belgien
BE
Luxemburg
LU
Nederländerna
NL
Tyskland
DE
Frankrike
FR
Italien
IT
Danmark
DK
Irland
IR
Storbritannien
UK
Grekland
EL
Spanien
ES
Portugal
PT
Österrike
AT
Finland
FI
Sverige
SE
Cypern
CY
Malta
MT
Tjeckien
CZ
Estland
EE
Litauen
LT
Lettland
LV
Slovakien
SK
Polen
PL
Slovenien
SI
Ungern
HU
Bulgarien
BG
Rumänien
RO
Kroatien
HR
Island
IS
Norge
NO
Liechtenstein
LI
Schweiz
CH
Belgien 1960 1960 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2014 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Luxemburg 1960 1960 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2014 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Nederländerna 1960 1960 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2014 2014 2018 1994 1994 1995 2004
Tyskland 1968 1968 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2014 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Frankrike 1968 1968 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Italien 1968 1968 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2015 1994 1994 1995 2004
Danmark 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1954 1954 2004 2004 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2013 1954 1954 1995 2004
Irland 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2012 2012 2013 1994 1994 1995 2004
Storbritannien 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2014 2014 2018 1994 1994 1995 2004
Grekland 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2015 1994 1994 1995 2004
Spanien 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Portugal 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2013 1994 1994 1995 2004
Österrike 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2020 1994 1994 1995 2004
Finland 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2013 1954 1954 1995 2004
Sverige 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 1954 1954 1995 2004
Cypern 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2015 2004 2004 2004 2005
Malta 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2014 2014 2018 2004 2004 2004 2005
Tjeckien 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Estland 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Litauen 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Lettland 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Slovakien 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Polen 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2004 2004 2006 2006 2006 2007 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2006 2006 2007 2007
Slovenien 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2004 2004 2006 2006 2006 2007 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2018 2006 2006 2007 2007
Ungern 2009 2007 2007 2008 2009 2006 2009 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2009 2009 2013 2006 2006 2009 2009
Bulgarien 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 2007
Rumänien 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 2007
Kroatien 2015 2015 2018 2015 2015 2015 2013 2013 2018 2015 2015 2013 2020 2013 2013 2015 2018 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2018 2013 2013 2013 2015 2014 2018 2022
Island 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2015 1954 1995 2004
Norge 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2014 1954 1995 2004
Liechtenstein 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2018 1995 1995 2005
Schweiz 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2016 2016 2022 2007 2007 2005

Begränsningar av den fria rörligheten

Den fria rörligheten för arbetstagare kan begränsas endast i de fall som föreskrivs i unionsrätten. Enligt rörlighetsdirektivet kan en arbetstagares fria rörlighet endast begränsas med hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa. Sådana hänsyn får inte åberopas för att tjäna ekonomiska syften. Åtgärder som vidtas med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet ska överensstämma med proportionalitetsprincipen och uteslutande vara grundade på personens eget beteende. Tidigare straffdomar får inte i sig utgöra skäl för sådana åtgärder.

Enligt förordningen om arbetskraftens fria rörlighet kan även unionsmedborgares tillgång till tjänster som regleras av offentlig rätt i vissa fall begränsas, till exempel om det rör polis- eller domstolsväsendet.

Tillfälliga begränsningar för nya medlemsstaters arbetstagare

I samband med utvidgningarna under 2000- och 2010-talen har tillfälliga begränsningar införts i den fria rörligheten för arbetstagare från nya medlemsstater. Genom bestämmelserna i anslutningsfördragen undantogs bestämmelserna i förordningen om arbetskraftens fria rörlighet tillfälligt under en övergångsperiod, som kunde sträcka sig upp till sju år från utvidgningsdatumet.

Se även

Referenser

  1. ^ Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen – om omfattningen av diskrimineringsförbudet i artikel 39 EG
  2. ^ Förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures)
  3. ^ Direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare
v  r
Europeiska unionen
Demografi · Integration · Europeiskt politiskt parti · Euroskepticism · Officiella språk · Symboler · Val till Europaparlamentet
Historia
Utbredning och utvidgning
Institutioner, organ och byråer
Europeisk unionsrätt
Ekonomi
Inre marknaden
Rättsliga och inrikes frågor
Yttre åtgärder
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.