Frankrikes försvarsmakt

Question book-4.svg
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2014-12)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.
Armées françaises
100
Information
NationFrankrike Frankrike
OrganisationerArmén
Flottan
Flygvapnet
Gendarmeriet
Högste befälhavarePresident Emmanuel Macron
StatsrådHervé Morin
Stående styrkor250,582
Reservstyrkor419,000
Ekonomi
Budget€42,52 miljarder
Övrigt

Frankrikes försvarsmakt består av de fyra vapenslagen armén (Armée de Terre), marinen (Marine Nationale), flygvapnet (Armée de l’Air) och gendarmeriet (Gendarmerie Nationale). Vid sidan av försvarsgrenarna intar försvarsmaktens sjukvårdstjänst (Service de Santé des Armées) och försvarsmaktens drivmedelstjänst (Service des Essences des Armées) en självständig och försvarsgrensövergripande ställning

Högste befälhavare för det franska försvaret är republikens president. Under honom har premiärministern genom försvarsministern det politiska ansvaret för försvaret. Försvarsmakten är sedan 2001 en yrkesarmé. Den består av 347 903 soldater i aktiv tjänst och 81 229 civilanställda (2003). Därtill kommer reservanställda soldater. Frankrike förfogar över kärnvapenbärande markrobotar, luftburna robotar och ubåtsburna robotar, sammanlagt förfogar den franska försvarsmakten över ca 350 kärnstridspetsar.

Armén

Huvudartikel: Frankrikes armé
Photo des troupes de marine.jpg
 • Stridande förband: 70 bataljoner, även 2 bataljoner i den fransk-tyska brigaden
 • Underhållsförband: 18 bataljoner

Arméns militära personal utgörs av 131 039 soldater.

Marinen

Huvudartikel: Frankrikes flotta
 • Ytstridsförband: 72 fartyg, 12 200 sjömän
 • Ubåtsförband: 10 ubåtar, 3 800 sjömän
 • Marinflyg: 152 flygplan, 6 800 sjömän
 • Marininfanteri: 1 700 infanterister och jägare

Marinens militära personal utgörs av 44 595 sjömän och soldater.

Bastille day flyover.4264-crop.jpg

Flygvapnet

 • Strategiska flygstridskrafter (kärnvapenbärare): 90 flygplan, 2 300 soldater
 • Flygstridskrafter: 310 flygplan, 5 900 soldater
 • Transportflyg: 100 flygplan
 • Flygbasjägare: 5 300 soldater

Flygvapnets militära personal utgörs av 63 664 soldater

Gendarmeriet

Huvudartikel: Polisen i Frankrike

Gendarmeriet verkar som polisstyrka fr.a. på landet och i mindre städer; i större städer finns la Police Nationale. Gendarmeriets uppgifter är desamma som för italienska Carabinieri och spanska Guardia Civil.

 • Det territoriella gendarmeriet bestod 2008 av 1 124 lokala gendarmeristationer, 370 utryckningsplutoner, 271 hundpatruller, 92 länskriminalenheter, 383 kriminalenheter, 14 helikopterenheter, 7 flodpolispatruller, 26 sjöpolispatruller, 93 trafikpolisskvadroner, 136 trafikpolisplutoner och 37 specialenheter för ungdomsbrottslighet
 • Det mobila gendarmeriet bestod 2008 av 123 skvadroner. I Parisområdet finns ett högre mobilt gendarmerieförband, med fyratusen polissoldater i sex bataljoner, däribland gendarmeriets pansarbataljon och gendarmeriets specialförband.

Det franska gendarmeriet hade 2006 ca 105 000 anställda. Av dessa var 103 000 militärer och 2 000 civilanställda.

Sjukvårdstjänsten

French medical VAB dsc06843.jpg

Sjukvårdstjänsten, service de la santé, är en särskild försvarsgren inom de väpnade styrkorna. Den omfattar bl.a:

 • 9 undervisningssjukhus
 • 1 sjukvårdscentrum
 • 2 skolor
 • 4 forskningscentra

Sjukvårdstjänstens personal utgörs av 12 431 personer, varav 7 559 militärer.

Drivmedelstjänsten

Drivmedelstjänstens personal utgörs av 2 444 personer, varav 1 255 militärer.

Källhänvisningar


v  r
Europas militär
Suveräna stater
Andorra · Albanien · Armenien · Azerbajdzjan · Belgien · Bosnien och Hercegovina · Bulgarien · Cypern · Danmark · Estland · Finland · Frankrike · Georgien · Grekland · Irland · Island · Italien · Kroatien · Lettland · Liechtenstein · Litauen · Luxemburg · Makedonien · Malta · Moldavien · Montenegro · Nederländerna · Norge · Polen · Portugal · Rumänien · Ryssland · Schweiz · Serbien · Slovakien · Slovenien · Spanien · Storbritannien · Sverige · Tjeckien · Turkiet · Tyskland · Ukraina · Ungern · Vatikanstaten · Vitryssland · Österrike
Stater som saknar fullt
internationellt erkännande
Abchazien · Kosovo · Nagorno-Karabach · Norra Cypern · Sydossetien · Transnistrien
Utomeuropeiska stater
med truppnärvaro i Europa
Internationella
organisationer
v  r
Nato
Historia
Nordatlantiska fördraget  · Natotoppmötet  · Operationer  · Utvidgning  · Utträde ur Nato
Organisation
Nordatlantrådet  · Supreme Headquarters Allied Powers Europe  · Flygkommandot  · Armékommandot  · Marinkommandot  · JFC Brunssum  · JFC Naples  · Naval Striking and Support Forces Nato  · JFCNF  · United States Naval Forces Europe-Africa  · Joint Support and Enabling Command  · Allied Command Transformation  · Parlamentariska församlingen  · Standardization Agreement  · Natos militärkommitté
Befattningar
Generalsekreteraren  · Miliärkommitténs ordförande  · Supreme Allied Commander Europe  · Supreme Allied Commander Transformation
Medlemsstater
Albanien  · Belgien  · Bulgarien  · Danmark  · Estland  · Frankrike  · Grekland  · Island  · Italien  · Kanada  · Kroatien  · Lettland  · Litauen  · Luxemburg  · Montenegro  · Nederländerna  · Nordmakedonien  · Norge  · Polen  · Portugal  · Rumänien  · Slovakien  · Slovenien  · Spanien  · Storbritannien  · Tjeckien  · Turkiet  · Tyskland  · Ungern  · USA
Multilaterala relationer
Atlantic Treaty Association  · Euroatlantiska partnerskapsrådet  · Medelhavsdialogen  · Istanbulinitiativet  · Partnerskap för fred