Danmarks ekonomi

Danmark är ett av Europas rikaste länder. Bland större danska företag kan nämnas Arla Foods, Carlsberg, Lego A/S och Maersk. Viktiga exportvaror är maskiner, instrument[särskiljning behövs] och livsmedelsprodukter.

Jordbruket var länge ryggraden i danskt näringsliv men sysselsätter nu allt färre (omkring 5 %). Efter andra världskriget har industri och handel samt servicesektorn vuxit starkt och dominerar nu ekonomin. Danmark är dock alltjämt en av världens ledande jordbruksproducenter (volym per invånare) och jordbruket svarar för 1/4 av exportinkomsterna. Landet är bördigt och 2/3 av dess yta är odlad mark. Mekanisering, konstgödsling och specialisering har resulterat i hög avkastning. Sedan 1800-talets mitt har jordbrukets föreningsrörelse (kooperationen) spelat en viktig roll. Produktionen är nästan helt inriktad på kött- och mejerivaror (särskilt fläsk), som exporteras till främst England. Största delen av spannmålen går till djurfoder (korn). Fisket är betydande, bl.a. exporteras torsk, plattfisk och sill.

Trots att man måste importera råvaror (metaller, kemikalier, papper) och halvfabrikat till produktionen har industrin utvecklats kraftigt. Den finns främst i Köpenhamnsområdet, men också i Ålborg, Århus och Odense. Jordbrukets produkter förädlas i mejerier, slakterier, sockerbruk och bryggerier. Det finns även vin-, sprit- och tobaksfabriker m.m. Växande betydelse har tillverkningen av t.ex. maskiner och kemiska produkter samt teknologiskt avancerad apparatur (mätinstrument och hemelektronik). I Danmark finns framstående formgivare vars möbler, konsthantverk och porslin vunnit världsrykte. Danmark importerade tidigare stora mängder energi. Nu täcks behovet till stor del av inhemsk olja och naturgas (utvinning i Nordsjön inleddes på 1970-talet). Landet har inga kärnkraftverk. Danmark har välutbyggda kommunikationer med många bro- och färjeförbindelser mellan öarna. Bro- och tunnelbygget över Stora Bält (mellan Fyn och Själland) fullbordas under slutet av 1990-talet. Efter mångåriga diskussioner godkände de danska och svenska riksdagarna 1991 en fast förbindelse över Öresund mellan Köpenhamn och Malmö. Danmark äger tillsammans med Norge och Sverige flygbolaget SAS. Internationell flygplats är KastrupAmager i Köpenhamn.

Brist på råvaror och liten hemmamarknad gör Danmark mycket beroende av sin utrikeshandel. Förr var handeln med Sverige störst, men landets viktigaste handelspartner är numera EU (Tyskland och Storbritannien).[1]

Danmark är en nettoexportör av olja och naturgas med betydande fyndigheter i den danska delen av Nordsjön, år 2006 rankades Danmark som nummer 32 bland världens oljeexporterande länder [1]:

Olja - produktion: 376.900 fat/dag (2003)

Olja - förbrukning: 188.300 fat/dag (2003 ca.)

Olja - export: 332.100 fat/dag (2001)

Olja - import: 195.000 fat/dag (2001)

Olja - kända reserver: 1,23 miljarder fat (2002)

Naturgas - produktion: 8,38 miljarder kubikmeter (2001 ca.)

Naturgas - förbrukning: 5,28 miljarder kubikmeter (2001 ca.)

Naturgas - export: 3,1 miljarder kubikmeter (2001 ca.)

Naturgas - import: 0 kubikmeter (2001 ca.)

Naturgas - kända reserver: 81,98 miljarder kubikmeter (2002)

Källor

  1. ^ Alla Världens Länder 2000 Bonnier Lexikon

Se även

Flag of Denmark.svg Danmarksportalen

Externa länkar

  • Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Danmarks ekonomi.
    Bilder & media
v  r
Europas ekonomi
Självständiga stater
Albanien · Andorra · Belarus · Belgien · Bosnien och Hercegovina · Bulgarien · Cypern  · Danmark · Estland · Finland · Frankrike · Georgien · Grekland · Irland · Island · Italien · Kosovo · Kroatien · Lettland · Liechtenstein · Litauen · Luxemburg · Malta · Moldavien · Monaco · Montenegro · Nederländerna · Nordmakedonien · Norge · Polen · Portugal · Rumänien · Ryssland · San Marino · Schweiz · Serbien · Slovakien · Slovenien · Spanien · Storbritannien · Sverige · Tjeckien  · Turkiet  · Tyskland · Ukraina · Ungern · Vatikanstaten · Österrike
Särskilda områden
Athos · Färöarna · Gibraltar · Guernsey · Isle of Man · Jersey · Svalbard · Åland
Se även: Europeiska unionens ekonomi