Ålänningar

Question book-4.svg
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2018-12)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.
Ålänningar
Flag of Åland.svg
Ålands flagga, antagen 9 december 1953
Regioner med betydande antal
Sverige Sverige 35,000
Åland Åland 25,262
Finland Finland ?
Språk

Åländska (svensk dialekt)

Religion

Protestantism (94.8%)

Besläktade folkgrupper

Del av den Finlandssvenska gruppen Svenskar, andra Germanska folk, Finländare

Ålänningar är befolkningen på Åland.

Det finns minst tre sätt att definiera en ålänning. Ett sätt är att utgå från begreppet medborgarskap och definiera en ålänning som en person som innehar det åländska regionala medborgarskapet Åländsk hembygdsrätt. Ett annat sätt är att utgå från begreppet folk. Det är relativt vanligt förekommande på Åland att utgående från detta begrepp definiera en ålänning som en person som är född på Åland och/eller har åländska föräldrar. [källa behövs] Ytterligare ett sätt är att definiera en ålänning som en person som bor på Åland.

Bakgrund

Fram till Finlands självständighet 1917 ansågs den svensktalande befolkningen på Åland vara "expatrierade sverigesvenskar".

När Finlands självständighet 1917 skilde Finland och Åland från Ryssland uppfattade sig den absoluta majoriteten av befolkningen på Åland sig som svenskar snarare än som finländare. Detta var bakgrunden till Ålandsrörelsen som kämpade för Ålands återförening med Sverige. Ålandslösningen gjorde dock istället Åland till en självstyrd del av Finland med särskilda garantier för att bevara Ålands svenska språk och kultur. I takt med att Ålands självstyrelse utvecklades och Åland fick egna nationella symboler som Ålands flagga och Ålänningens sång, har de flesta ålänningar slutat uppfatta sig som svenskar. De identifierar sig istället som ålänningar. Genom att acceptera Ålands politiska status som en del av Finland uppfattar även de flesta ålänningar sig själva som finländare men inte som finlandssvenskar.

Sedan Åland fick sitt självstyre 1922 har ett stort antal personer flyttat till Åland från det finländska fastlandet och idag utgörs 20 procent av befolkningen på Åland av personer födda på det finländska fastlandet vilka även de identifierar sig som ålänningar.

Frågan om Ålands självständighet

Under senare år har tanken på Åland som nation vuxit sig starkare vilket har aktualiserat frågan om Åland borde bli en självständig stat. Det politiska partiet Ålands Framtid driver idag frågan om Ålands självständighet medan övriga politiska partier på Åland istället vill utveckla Ålands självstyrelse inom Finlands gränser. Idag finns inte längre någon politiker på Åland som driver frågan om återförening med Sverige.

Se även